Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các năm trước theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các năm trước theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

  • 26/11/2019

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các...

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện trong năm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện trong năm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

  • 26/11/2019

Bài viết này hướng dẫn hạch toán các khoản chi hoạt động từ nguồn NSNN cấp (theo hình thức rút dự ...

Quy định về quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo nghị định 33/2019/NĐ-CP

Quy định về quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo nghị định 33/2019/NĐ-CP

  • 12/07/2019

Quy định về quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo nghị ...

Hướng dẫn hạch toán nguồn cải cách tiền lương theo thông tư 107/2017/TT-BTC.

Hướng dẫn hạch toán nguồn cải cách tiền lương theo thông tư 107/2017/TT-BTC.

  • 16/11/2018

Hướng dẫn hạch toán nguồn cải cách tiền lương theo thông tư 107/2017/TT-BTC.

Hướng dẫn hạch toán chi tiết hoạt động thu học phí và sử dụng nguồn thu học phí phát sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
Giới thiệu Thông tư 45/2018/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao TSCĐ trong các đơn vị, cơ quan nhà nước

Giới thiệu Thông tư 45/2018/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao TSCĐ trong các đơn vị, cơ quan nhà nước

  • 24/09/2018

Ngày 07/05/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính ha...

Hạch toán các khoản Tạm chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Hạch toán các khoản Tạm chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

  • 18/10/2018

Nhà nước luôn luôn khuyến khích các đơn vị sự nghiệp tăng thu, tiết kiệm chi, tinh giản biên chế, b...