Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Những điểm mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Những điểm mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

  • 14/02/2022

Ngày 21 tháng 06 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ t...

Hạch toán chi ngân sách xã đã hạch toán vào NSNN trong chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC

Hạch toán chi ngân sách xã đã hạch toán vào NSNN trong chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC

  • 25/12/2020

Ngày 03/10/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách...

Hạch toán chi ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN trong chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC

Hạch toán chi ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN trong chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC

  • 25/12/2020

Ngày 03/10/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách...

Trả lời của Bộ tài chính đối với một số thắc mắc khi thực hiện chế độ kế toán theo TT 107/2017/TT-BTC về nguồn hoạt động khác được để lại, hạch toán các khoản thu khác, khoản  thu học phí, viện phí có lên biểu quyết toán không, hạch nguồn cải cách tiền lương từ nguồn phí được khấu trừ để lại, chi cải cách tiền lương coi như chi hộ ngân sách không.
Hướng dẫn hạch toán các khoản thu hộ tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán các khoản thu hộ tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

  • 23/06/2021

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán các khoản thu hộ trong chế độ kế toán ngân sách và tài chính...

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi hộ tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi hộ tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

  • 23/06/2021

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi hộ trong chế độ kế toán ngân sách và tài chính ...

Hướng dẫn thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Hướng dẫn thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

  • 18/12/2020

Bài viết này hướng dẫn hạch toán các khoản thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách hàng năm của c...