HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm quản lý tài chính, tài sản / Hệ thống Quản lý thu RMS.NET
Hệ thống Quản lý thu RMS.NET

Hệ thống Quản lý thu RMS.NET

Với hệ thống quản lý thu RMS.NET, dễ dàng, nhanh chóng và tối ưu trong công tác quản lý các khoản thu do chính quyền cấp xã và các tổ chức xã thực hiện theo quy định.

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Phần mềm quản lý thu RMS.NET đáp ng đy đ các quy định của Nhà nước về tổ chức quản lý các khoản thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo các quy định của trung ương và đa phương, bao gồm các khoản thu của các quỹ tài chính ngoài NSNN, các khoản thu từ các hộ gia đình, các khoản thu hộ,... do cấp xã thực hiện.

Sản phẩm - dịch vụ liên quan