HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm quản lý tài chính, tài sản / Phần mềm Quản lý tài sản ATS.NET
Phần mềm Quản lý tài sản ATS.NET

Phần mềm Quản lý tài sản ATS.NET

Phần mềm chuyên dụng giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ về quản lý tài sản, công cụ lao động theo quy định của pháp luật.

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Hệ thống phần mềm quản lý tài sản (ATS.NET) đáp ứng nhu cầu cho công tác quản lý tài sản tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; được phát triển đáp ứng nhu cầu triển khai trên môi trường mạng, dễ sử dụng; Hệ thống tuân thủ quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

Sản phẩm - dịch vụ liên quan