HOME / SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

  Có tất cả 7 sản phẩm
  Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)

  Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)

  VCS GFS.NET là nền tảng đáng tin cậy, hiệu quả cho công tác lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước cấp trên theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

  Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS

  Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS

  Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ kế toán Hành chính sự nghiệpgiúp các cán bộ tài chính – kế toán tiếp cận và áp dụng chế độ kế toán mới, cũng như đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu suất trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại mỗi đơn vị

  Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

  Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

  Phần mềm kế toán Ngân sách và tài chính xã phiên bản 21.1, được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến; với nhiều tính năng vượt trội, dễ sử dụng; phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn. Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước

  Phần mềm kế toán Hợp tác xã VCS - PADDY

  Phần mềm kế toán Hợp tác xã VCS - PADDY

  VCS đã cho ra mắt phiên bản mới của Phần mềm Kế toán Hợp tác xã (VCS – PADDY 18.1) đáp ứng quy định theo Thông tư 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Phần mềm kế toán doanh nghiệp VCS - ENTERPRISE

  Phần mềm kế toán doanh nghiệp VCS - ENTERPRISE

  Phần mềm đáp ứng được đầy đủ mọi nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu cũng như phù hợp cho mọi lĩnh vực, ngành nghề, dành cho quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị HCSN) VCS-INVEST (A)

  Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị HCSN) VCS-INVEST (A)

  Giải pháp phần mềm chuyên nghiệp giúp đơn vị thực hiện quản lý các phát sinh của hoạt động ban quản lý và hoạt động dự án các nghiệp vụ liên quan

  Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho Doanh nghiệp) VCS-INVEST (E)

  Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho Doanh nghiệp) VCS-INVEST (E)

  Là sản phẩm chuyên dụng hàng đầu cho công tác kế toán Ban quản lý dự án đầu tư trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tuân thủ các quy định đơn vị Chủ đầu tư do Bộ Tài chính ban hành.