HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm kế toán tài chính / Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị HCSN) VCS-INVEST (A)
Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị HCSN) VCS-INVEST (A)

Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị HCSN) VCS-INVEST (A)

Giải pháp phần mềm chuyên nghiệp giúp đơn vị thực hiện quản lý các phát sinh của hoạt động ban quản lý và hoạt động dự án các nghiệp vụ liên quan

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Phần mềm Kế toán đơn vị chủ đu tư VCS INVEST (A) là sản phẩm chuyên dụng hàng đầu cho công tác kế toán của các chủ đu tư trong khu vực hành chính sự nghiệp; được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng; Tuân thủ và đáp ng đy đủ các yêu cầu của công tác kế toán tại đu tư trong KHU VỰC HCSN do Bộ Tài chính ban hành (Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đu tư) và các quy định khác của nhà nưc liên quan đến kế toán đơn vị chủ đu tư.