HOME / SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

  Có tất cả 2 sản phẩm
  Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET

  Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET

  Quản lý hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý cấp trên, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin cho công tác quản lý, giám sát thường xuyên của cơ quan nhà nước đối với các cơ sở giáo dục với EDUNET

  Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET

  Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET

  VCS Việt Nam cung cấp giải pháp quản lý nhân sự với hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng, đáp ứng yêu cầu triển khai diện rộng.