HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm trong lĩnh vực khác / Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET
Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET

Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET

VCS Việt Nam cung cấp giải pháp quản lý nhân sự với hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng, đáp ứng yêu cầu triển khai diện rộng.

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự (PRM.net) đáp ứng nhu cầu cho công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, dễ sử dụng; đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng. Các tính năng trên Hệ thống đáp ng đy đ quy định quản lý của nhà nước về quản lý nhân sự trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Sản phẩm - dịch vụ liên quan