HOME / SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Phần mềm quản lý nhân sự
Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET

Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET

VCS Việt Nam cung cấp giải pháp quản lý nhân sự với hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng, đáp ứng yêu cầu triển khai diện rộng.