Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 sau 5 năm triển khai đã được các Bộ ngành, địa phương thực hiện một cách chủ động, đồng bộ qua đó góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công, tuy nhiên bên cạnh đó cũng phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Chi tiết...

Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

Chi tiết...

Bộ Tài chính triển khai thực hiện giảm thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Bộ Tài chính triển khai thực hiện giảm thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày 10/7, Bộ Tài chính đã có 2 văn bản liên tiếp gửi các đơn vị có liên quan về việc triển khai th...

Chi tiết...

Hướng dẫn mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Hướng dẫn mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2127/BTC-QLCS gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn về tiêu chuẩn...

Chi tiết...

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam

Đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Trong vài năm trở lại đây, Nhà nước đã và đang xóa bỏ cơ chế bao cấp, trừ một số hoạt động sự nghiệ...

Chính phủ ban hành chính sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ngày 29/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ ...

Tổng quan điểm mới dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính vừa hoàn tất việc lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đ...