Xem thêm >>
Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2023.

Chi tiết

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN