Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Hướng dẫn thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Hướng dẫn thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Bài viết này hướng dẫn hạch toán các khoản thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách hàng năm của các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019-BTC ngày 31/10/2019.

Chi tiết...

Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-BTC

Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-BTC

Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-...

Chi tiết...

Hướng dẫn hạch toán kế toán Tài sản cố định theo thông tư 70/2019/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán kế toán Tài sản cố định theo thông tư 70/2019/TT-BTC

Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC (Thông tư 70) hướng dẫn Chế độ...

Chi tiết...

Quy định kiểm soát chi các khoản chi thường xuyên từ tài khoản tiền gửi tại KBNN theo Thông tư số 62/2020/TT-BTC

Quy định kiểm soát chi các khoản chi thường xuyên từ tài khoản tiền gửi tại KBNN theo Thông tư số 62/2020/TT-BTC

Quy định kiểm soát chi các khoản chi thường xuyên từ tài khoản tiền gửi tại KBNN theo Thông tư số 6...

Chi tiết...

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Ngày 22/06/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toá...

Chi tiết...