Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Ngày 22/06/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN

Chi tiết...

Quy định mới về mẫu biểu chứng từ và lập chứng từ chi qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC

Quy định mới về mẫu biểu chứng từ và lập chứng từ chi qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC

Giới thiệu một số quy định mới của Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài ...

Chi tiết...

Quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

Quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

Quy định của Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài chính về sử dụng tài k...

Chi tiết...

Quy định về đối chiếu, xác nhận số dư các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

Quy định về đối chiếu, xác nhận số dư các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

Quy định của Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài chính về đối chiếu, xá...

Chi tiết...

Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Bài viết này giới thiệu một số nội dung cần lưu ý tại các Thông tư số 18/2020/TT-BTC, số 19/2020/TT...

Chi tiết...