Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Chi tiết...

Nâng cao chất lượng của Báo cáo tài chính nhà nước

Nâng cao chất lượng của Báo cáo tài chính nhà nước

Sáng 4/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Tổng kết công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên...

Chi tiết...

Các nguyên tắc trong việc lập báo cáo tài chính tổng hợp

Các nguyên tắc trong việc lập báo cáo tài chính tổng hợp

Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt ...

Chi tiết...

Các nguyên tắc quản lý hạch toán vốn ODA, vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước

Các nguyên tắc quản lý hạch toán vốn ODA, vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/20...

Chi tiết...

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam tuyển dụng chuyên viên Pháp chế

Chi tiết...

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam

Đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Trong vài năm trở lại đây, Nhà nước đã và đang xóa bỏ cơ chế bao cấp, trừ một số hoạt động sự nghiệ...

Chính phủ ban hành chính sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ngày 29/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ ...

Tổng quan điểm mới dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính vừa hoàn tất việc lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đ...