HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm kế toán tài chính / Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget
Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và tài chính xã phiên bản 21.1, được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến; với nhiều tính năng vượt trội, dễ sử dụng; phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn. Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã VCS – EBUDGET đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.