HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm kế toán tài chính / Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)
Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)

Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)

VCS GFS.NET là nền tảng đáng tin cậy, hiệu quả cho công tác lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước cấp trên theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET) được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, giao diện dễ sử dụng, với nhiều tính năng, tiện ích nổi trội, kết hợp hoàn hảo với phần mềm Kế toán Hành chính sự nhiệp (VCS - ACS) hoặc với file exel dữ liệu báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, giúp các đơn vị kế toán cơ sở dễ dàng kết xuất báo cáo tài chính để gửi về đơn vị kế toán cấp trên tổng hợp một cách nhanh chóng, chính xác.