HOME / SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

phần mềm kế toán
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ kế toán Hành chính sự nghiệpgiúp các cán bộ tài chính – kế toán tiếp cận và áp dụng chế độ kế toán mới, cũng như đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu suất trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại mỗi đơn vị

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và tài chính xã phiên bản 21.1, được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến; với nhiều tính năng vượt trội, dễ sử dụng; phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn. Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước