HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm kế toán tài chính / Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho Doanh nghiệp) VCS-INVEST (E)
Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho Doanh nghiệp) VCS-INVEST (E)

Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho Doanh nghiệp) VCS-INVEST (E)

Là sản phẩm chuyên dụng hàng đầu cho công tác kế toán Ban quản lý dự án đầu tư trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tuân thủ các quy định đơn vị Chủ đầu tư do Bộ Tài chính ban hành.

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư VCS-INVEST (E) phù hợp với các đơn vị là doanh nghiệp; được xây dựng trên nền tảng công nghệ và kỹ thuật hiện đại, thiết kế thân thiện với người sử dụng; đáp ứng yêu cầu của chế độ kế toán trong các trường hợp chủ đầu tư thành lập hoặc không thành lập Ban quản lý dự án và đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí hoạt động sản xuất sản phẩm, chạy thử từ dự án đầu tư.

Phần mềm tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác kế tại các ban quản lý dự án đầu tư trong các doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành:

- Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;

- Các quy định khác của nhà nước liên quan đến kế toán đơn vị chủ đầu tư.