HOME / 

  Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ nhiều Thông tư trong lĩnh vực tài chính

  Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ nhiều Thông tư trong lĩnh vực tài chính

  Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản số 10355/BTC-ĐT gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố ...

  Xem chi tiết »
  Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

  Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; ...

  Xem chi tiết »
  Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

  Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý t...

  Xem chi tiết »
  Giảm dự toán chi từ ngân sách ở một số đơn vị sự nghiệp công lập

  Giảm dự toán chi từ ngân sách ở một số đơn vị sự nghiệp công lập

  Đây một trong số những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 51/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự to...

  Xem chi tiết »
  Hướng dẫn mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

  Hướng dẫn mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

  Ngày 16/09/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn...

  Xem chi tiết »
  Hướng dẫn mới về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Hướng dẫn mới về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Thông tư 76/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn m...

  Xem chi tiết »
  Một số điểm mới về chế độ phụ cấp với cán bộ công đoàn các cấp năm 2023

  Một số điểm mới về chế độ phụ cấp với cán bộ công đoàn các cấp năm 2023

  Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với ...

  Xem chi tiết »
  1 2  . . .  32 »