HOME / 

  Chính sách tài khóa tạo động lực cho tăng trưởng

  Chính sách tài khóa tạo động lực cho tăng trưởng

  Trước bối cảnh nền kinh tế vừa nỗ lực khắc phục những tác động của dịch Covid-19, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, tha...

  Xem chi tiết »
  Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bộ Tài chính đã dự thảo dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và đang gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi...

  Xem chi tiết »
  Tìm hiểu về Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi)

  Tìm hiểu về Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi)

  Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), áp d...

  Xem chi tiết »
  Những điểm mới trong chế độ quản lý tài chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Những điểm mới trong chế độ quản lý tài chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Ngày 22/4/2015, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng d...

  Xem chi tiết »
  Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  Ngày 14/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

  Xem chi tiết »
  Một số điểm mới trong chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công, ban hành theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015

  Một số điểm mới trong chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công, ban hành theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015

  Ngày 04/08/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử ...

  Xem chi tiết »
  10 điểm đáng chú ý của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán?

  10 điểm đáng chú ý của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán?

  Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

  Xem chi tiết »
  NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN TRONG NĂM 2016

  NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN TRONG NĂM 2016

  Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ là biện pháp giúp các doanh nghiệp thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện nay tuy nhiên nó ...

  Xem chi tiết »
  1 2  . . .  5 »