HOME / SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Phần mềm quản lý
Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET

Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET

Quản lý hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý cấp trên, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin cho công tác quản lý, giám sát thường xuyên của cơ quan nhà nước đối với các cơ sở giáo dục với EDUNET

Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET

Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.NET

VCS Việt Nam cung cấp giải pháp quản lý nhân sự với hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng, đáp ứng yêu cầu triển khai diện rộng.

Phần mềm Quản lý tài sản ATS.NET

Phần mềm Quản lý tài sản ATS.NET

Phần mềm chuyên dụng giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ về quản lý tài sản, công cụ lao động theo quy định của pháp luật.

Hệ thống Quản lý thu RMS.NET

Hệ thống Quản lý thu RMS.NET

Với hệ thống quản lý thu RMS.NET, dễ dàng, nhanh chóng và tối ưu trong công tác quản lý các khoản thu do chính quyền cấp xã và các tổ chức xã thực hiện theo quy định.