HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm trong lĩnh vực khác / Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET
Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET

Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET

Quản lý hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý cấp trên, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin cho công tác quản lý, giám sát thường xuyên của cơ quan nhà nước đối với các cơ sở giáo dục với EDUNET

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Phần mềm quản lý hoạt động giáo dục EDUNET giúp giải quyết hiệu quả các bài toán quản lý hoạt động giáo dục tại các nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Phần mềm tuân thủ các quy định hiện hành và đáp ng đy đủ các yêu cầu của các cơ sở giáo dục trong quản lý hoạt động giáo dục.

Sản phẩm - dịch vụ liên quan