HOME / SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Phần mềm quản lý thu
Hệ thống Quản lý thu RMS.NET

Hệ thống Quản lý thu RMS.NET

Với hệ thống quản lý thu RMS.NET, dễ dàng, nhanh chóng và tối ưu trong công tác quản lý các khoản thu do chính quyền cấp xã và các tổ chức xã thực hiện theo quy định.