HOME / 

tài sản công
Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý t...

Xem chi tiết »
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Xem chi tiết »
Giới thiệu Thông tư 45/2018/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao TSCĐ trong các đơn vị, cơ quan nhà nước

Giới thiệu Thông tư 45/2018/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao TSCĐ trong các đơn vị, cơ quan nhà nước

Ngày 07/05/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố ...

Xem chi tiết »
Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công hiện đã tổng hợp được thông tin về tài sản công của 555.808 đơn vị, tuy nhiên bên c...

Xem chi tiết »
Gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 sau 5 năm triển khai đã được các Bộ ngành, địa phương thực hiện một cách chủ động, đồ...

Xem chi tiết »
Nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Chiều 25/5, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề “Những điểm mới trong Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công”. Chủ trì họp...

Xem chi tiết »
Quốc hội thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Quốc hội thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sáng ngày 21/6/2017, tại phiên họp bế mạc Quốc hội, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, N...

Xem chi tiết »
1