Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Hệ thống Quản lý thu RMS.NET

Hệ thống Quản lý thu RMS.NET

Phần mềm Quản lý thu RMS.NET là công cụ chuyên dụng trong công tác quản lý các khoản thu do chính quyền cấp xã và các tổ chức trên địa bàn xã thực hiện theo quy định; Hệ thống Quản lý thu được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng; đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng; Các tính năng của phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước về tổ chức quản lý các khoản thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo các quy định của trung ương và địa phương, bao gồm các khoản thu thuộc NSNN và các khoản thu của các quỹ tài chính ngoài NSNN, các khoản thu hộ,... do cấp xã thực hiện.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

- Quản lý đối tượng thu;

- Quản lý  xây dựng phương án và thực hiện phương án thu;

- Báo cáo về quản lý thu trên địa bàn theo tiến độ và các tiêu chí khác;

- Quản lý công nợ trong thực hiện các khoản thu trên địa bàn.

- Báo cáo tổng hợp cho cấp trên tình hình quản lý thu trên địa bàn;

- Ứng dụng các hình thức liên lạc điện từ trong quản lý thu;

Các tại xã, phường, thị trấn sử dụng Hệ thống quản lý thu RMS.NET được Công ty cung ứng các dịch vụ hướng dẫn, bảo trì và các dịch vụ khác kèm theo, đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả, ổn định.

Trân trọng cảm ơn các xã, phường, thị trấn đã quan tâm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty!