HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Ấn phẩm sách / Sách Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp
Sách Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

Sách Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

Ấn phẩm “Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp” hướng dẫn chi tiết Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017; Thông tư số 108/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018; Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019; Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019. Ấn phẩm bao gồm các nội dung Thông tư mới và các phụ lục kèm theo như: Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán, Hệ thống sổ kế toán, Hệ thống báo cáo quyết toán, Hệ thông báo cáo tài chính,…Ngoài ra ấn phẩm còn bổ sung thêm phần Tài liệu hướng dẫn tiện ích: Các sơ đồ kế toán chủ yếu, Hướng dẫn mẫu sổ kế toán, Hướng dẫn chi tiết lập thuyết minh báo cáo tài chính…

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

Ấn phẩm cung cấp tới đọc giả:

              - Nội dung thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

              - Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán

              - Hệ thống sổ kế toán

              - Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

              - Hệ thống báo cáo tài chính

              - Quy định in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán

              - Hướng dẫn chuyển đổi số dư tài khoản