Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Dịch vụ CNTT

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cùng với hoạt động nghiên cứu, phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin: 1. Phân phối, hướng dẫn sử dụng sử dụng, bảo trì phần mềm ứng dụng do Công ty phát triển, cung ứng. 2. Cập nhật dữ liệu số. 3. Cho thuê trong lĩnh vực CNTT. 4. Xây dựng phần mềm quản lý theo yêu cầu. 5. Cài đặt mạng máy tính. 6. Các dịch vụ công nghệ thông tin khác.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

- Quản lý người sử dụng và thẩm quyền can thiệp dữ liệu;

- Hỗ trợ thiết lập chứng từ kế toán, rất thuận tiện cho công tác nghiệp vụ;

- Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các tài khoản kế toán; đảm bảo tính thống nhất;

- Quản lý tài sản và hỗ trợ tính và phân bổ hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp theo quy định;

- Thiết lập các loại sổ sách, báo cáo tài chính theo quy định của Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Hỗ trợ lập các báo cáo theo các yêu cầu theo dõi đặc thù của đơn vị kế toán.

- Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán; kết chuyển số liệu kế toán;

- Các tính năng, tiện ích khác:

+ Đáp ứng yêu cầu kế toán đơn vị chủ đầu tư trên hệ thống;

+ Hỗ trợ phát hiện sai sót khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;

+ Hỗ trợ đảm bảo an toàn dữ liệu.

+ Các tính năng khác...

     Phần mềm kế toán đơn vị HCSN do Công ty cung ứng đã được hàng nghìn đơn vị sử dụng trong nhiều năm qua và đã trở thành công cụ hiệu quả trong công tác kế toán HCSN, qua đó Công ty đã trở thành là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong công tác nghiệp vụ của các đơn vị.

     Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp có nhu cầu sử dụng phần mềm và dịch vụ phần mềm xin liên hệ với Công ty để được đáp ứng.

     Xin trân trọng cảm ơn!