Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam, với bề dày nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực Kế toán Hành chính sự nghiệp đã nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện phiên bản mới của Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp (VCS – ACS 21.1), cập nhật kịp thời Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp mới theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC và các quy định mới nhất của Nhà nước, đồng thời vẫn tiếp tục kế thừa, nâng cao các tính năng ưu việt, tiện ích của Phần mềm hiện đang được hàng nghìn khách hàng trên cả nước yêu thích và tin dùng.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

Phiên bản mới Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp (VCS – ACS 21.1) đã:

1. Đáp ứng đầy đủ các quy định về chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và nguyên tắc hạch toán, sổ sách, báo cáo tài chính theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC;

2. Đáp ứng đầy đủ các chứng từ, mẫu biểu giao dịch với Kho bạc Nhà nước mới nhất theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước; Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

3. Cập nhật đầy đủ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

4. Đáp ứng đầy đủ quy định về tính quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính;

5. Hỗ trợ lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính;

6. Bổ sung tính năng kết nối với dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước, hỗ trợ khách hàng gửi các chứng từ giao dịch với Kho bạc qua Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước;

7. Cập nhật nhiều tính năng, tiện ích mới hỗ trợ người sử dụng phiên bản này.

Với việc đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của Chế độ kế toán mới và các quy định liên quan, cùng với sự tiện dụng, dễ tiếp cận của phần mềm, và dịch vụ hỗ trợ, bảo trì trách nhiệm, chuyên nghiệp, Công ty tin tưởng Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp VCS – ACS phiên bản 21.1 sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ tài chính – kế toán trong việc tiếp cận và áp dụng chế độ kế toán mới, cũng như đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu suất trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp có nhu cầu sử dụng phần mềm và dịch vụ phần mềm vui lòng liên hệ với Công ty để được tư vấn và hỗ trợ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam

Điện thoại: 1900 555 526

Hotline: 0969 388 899 - 0989 834 888