Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và tài chính xã phiên bản 21.1, được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến; với nhiều tính năng vượt trội, dễ sử dụng; phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn. Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước, như: - Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; Và các quy định liên quan của Nhà nước đến công tác kế toán Ngân sách xã.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

Phần mềm kế toán ngân sách xã VCS - EBUDGET phiên bản 21.1 có các tính năng cơ bản sau:

- Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước như:

+ Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã;

  + Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước; Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

  + Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

  + Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo.

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc thù của công tác theo dõi, phản ánh các nghiệp vụ thu, chi ngân sách của ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn.

- Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ở cấp xã.

- Quản lý tài sản và hỗ trợ tính hao mòn tài sản cố định do xã quản lý theo quy định.

- Cung cấp đầy đủ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định và theo các yêu cầu theo dõi đặc thù của đơn vị.

- Các tính năng, tiện ích khác:

+ Đáp ứng yêu cầu kế toán chủ của đầu tư trên cùng phần mềm;

  + Kết nối với dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước, hỗ trợ khách hàng gửi các chứng từ giao dịch với Kho bạc qua Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

  Với việc đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của Chế độ kế toán mới và các quy định liên quan, cùng với sự tiện dụng, dễ tiếp cận của phần mềm, và dịch vụ hỗ trợ, bảo trì trách nhiệm, chuyên nghiệp, Công ty tin tưởng Phần mềm Kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS – EBUDGET phiên bản 21.1 sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ tài chính – kế toán trong việc tiếp cận và áp dụng chế độ kế toán mới, cũng như đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu suất trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại đơn vị.

 Các xã, phường, thị trấn có nhu cầu sử dụng phần mềm và dịch vụ phần mềm vui lòng liên hệ với Công ty để được tư vấn và hỗ trợ.

 Xin trân trọng cảm ơn!

 Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam

Điện thoại: 1900 555 526

Hotline: 0969 388 899 - 0989 834 888