Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và tài chính xã phiên bản 21.1, được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến; với nhiều tính năng vượt trội, dễ sử dụng; phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn. Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

 1. Tính năng nổi bật của phần mềm
 1. Đáp ng đy đủ các quy định của chế độ kế toán theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC;
 2. Đảm bảo đy đ quy định về giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, Thông tư s 77/2017/TT-BTC, Thông tư s 18/2020/TT-BTC, Thông tư s 19/2020/TT-BTC liên quan đến các yêu cầu về mẫu biểu và kết nối với Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước;
 3. Đáp ng đy đ quy định về quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (Theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC);
 4. Đáp ng đy đ quy định về quản lý ngân sách xã và hoạt động tài chính khác của xã, phường thị trấn (Theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC);
 5. Cung cấp nhiều tùy chọn sao lưu, đảm bảo an toàn dữ liệu;
 6. Thiết kế giao diện thân thiện, dễ dung, có nhiều tiện ích hỗ trợ người dung, dễ dàng cập nhật các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng.
 1. Các chức năng chính của phần mềm
 1. Quản lý hệ thống;
 2. Bảng mã nghiệp vụ;
 3. Chứng từ - Định khoản (Cập nhật hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh);
 4. Sổ kế toán (Cung cấp đy đủ sổ kế toán theo quy định củachế độ kế toán)
 5. Báo cáo tài chính (Cung cấp đy đ báo cáo theo quy định của chế độ kế toán)
 1. Dịch vụ hỗ trợ người dùng

 Đơn vị sử dụng phần mềm được cung cấp dịch vụớng dẫn sử dụng, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ quá trình khai thác các chức năng của phần mềm.

 1. Giá cả.
 1.  Đơn vị lần đầu mua quyền sử dụng phần mềm: 9.000.000 VNĐ/Đơn vị;
 2. Trường hợp mua quyền sử dụng sốợng lớn, VCSVietNam sẽ có chính sách phù hợp với quy mô đơn vị sử dụng.

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn v đã quan tâm sản phẩm dịch vụ của VCSVietNam