Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho các Doanh nghiệp

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp VCS-Enterprise

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp VCS-Enterprise

Phần mềm kế toán doanh nghiệp (VCS Enterprise) là công cụ chuyên dụng cho công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật, tiên tiến; dễ sử dụng; Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành: - Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư số 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. - Các quy định khác của nhà nước liên quan đến công tác kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

- Hỗ trợ công tác quản lý, thiết lập chứng từ kế toán, đáp ứng yêu cầu đặc thù của công tác theo dõi, phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các tài khoản kế toán, đảm bảo tính thống nhất giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết;                .

- Quản lý tài sản và hỗ trợ tính khấu hao TSCĐ và phân bổ khấu hao tài sản cố định, tập hợp chí phí và tính giá thành;

- Hỗ trợ tạo lập dữ liệu để thực hiện báo cáo kê khai thuế hàng tháng;

- Cung cấp đầy đủ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các yêu cầu theo dõi đặc thù của đơn vị.

- Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán;

- Các tính năng, tiện ích khác:

+ Đảm bảo thực hiện công tác kế toán của đơn vị chủ đầu tư trên hệ thống;

+ Hỗ trợ phát hiện sai sót khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;

+ Hỗ trợ thực hiện cơ chế an toàn dữ liệu;

+ Quản lý người sử dụng và thẩm quyền can thiệp vào dữ liệu.

     Các doanh nghiệp sử dụng phần mềm Kế toán doanh nghiệp được Công ty cung ứng các dịch vụ hướng dẫn, bảo trì, đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả, ổn định.

     Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị đã quan tâm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty!