Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị HCSN) VCS-INVEST (A)

Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị HCSN) VCS-INVEST (A)

Phần mềm Kế toán đơn vị chủ đầu tư VCS INVEST (A) là sản phẩm chuyên dụng hàng đầu cho công tác kế toán của các chủ đầu tư trong khu vực hành chính sự nghiệp; được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng; Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác kế tại đầu tư trong KHU VỰC HCSN do Bộ Tài chính ban hành (Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư) và các quy định khác của nhà nước liên quan đến kế toán đơn vị chủ đầu tư.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

- Quản lý người sử dụng chi tiết đến từng cá nhân và thẩm quyền can thiệp vào dữ liệu;

- Hỗ trợ thiết lập in chứng từ kế toán, theo dõi thanh toán vốn đầu tư; tìm kiếm chứng từ nhanh chóng, rất thuận tiện cho công tác nghiệp vụ;

- Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động đầu tư vào các tài khoản kế toán, thống nhất giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết; đáp ứng yêu cầu theo dõi, quản lý nguồn vốn, chi phí đầu tư theo công trình, hạng mục công trình; chi phí đầu tư dở dang; chi phí đầu tư dự án hoàn thành, chờ phê duyệt quyết toán;

- Đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí hoạt động sản xuất sản phẩm, chạy thử từ dự án đầu tư;

- Quản lý tài sản, tính và phân bổ hao mòn tài sản cố định theo quy định;

- Hỗ trợ lập các loại sổ sách, báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu quy định trong Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư trong khu vực hành chính sự nghiệp.

- Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán;

- Hỗ trợ kết chuyển số dư các tài khoản khi có thông báo xét duyệt quyết toán vốn đầu tư của cơ quan cấp trên;

- Các tính năng, tiện ích khác:

+ Đảm bảo thực hành chế độ kế toán chủ đầu tư trên hệ thống;

+ Chỉ dẫn, thông báo, nhắc nhở người sử dụng trách sai sót khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;

+ Đảm bảo an toàn dữ liệu bằng cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu của phần mềm;

+ Các tính năng khác.

     Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư do Công ty cung ứng là sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của công tác kế toán của các đơn vị. Vì vậy, Công ty rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị kế toán chủ đầu tư trong việc sử dụng sản phẩm. Công ty đảm bảo việc hướng dẫn hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm cho tất cả các đơn vị; đồng thời, luôn phát triển, bảo trì bằng việc cập nhật kỹ thuật công nghệ mới, bổ sung tính năng tiện ích sẽ sửa đổi, bổ sung kịp thời khi Nhà nước có sự điều chính, bổ sung Chế độ kế toán chủ đầu tư.

     Các đơn vị chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng phần mềm xin liên hệ với Công ty để được đáp ứng.

     Xin trân trọng cảm ơn!