Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm Kế toán Công đoàn

Phần mềm Kế toán Công đoàn

Phần mềm kế toán Công đoàn đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và các yêu cầu đặc thù về kế toán Công đoàn.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

1. Tính năng nổi bật của phần mềm

a. Đáp ng đy đ các quy định của chế độ kế toán theo Thông tư s 107/2017/TT-BTC và Hướng dẫn Số 22/HD-TLĐ;

b. Đảm bảo đy đquy định về giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, Thông tư số 77/2017/TT-BTC, Thông tư số 18/2020/TT-BTC, Thông tư số 19/2020/TT-BTC liên quan đến các yêu cầu về mẫu biểu và kết nối với Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, hệ thống Tổng Kế toán Nhà nước;

c. Đáp ng đy đ quy định về quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC);

d. Hỗ trợ kết nối dữ liệu với phần mềm Tổng hợp báp cáo tài chính của đơn vị kế toán công đoàn cấp trên (do Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam phát triển) đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo quyết toán tổng hợp theo quy định hiện hành;

e. Đáp ứng yêu cầu phân quyền sử dụng;

f. Cung cấp nhiều tùy chọn sao lưu, đảm bảo an toàn dữ liệu;

g. Thiết kế giao diện thân thiện, dễ dung, có nhiều tiện ích hỗ trợ người dung, dễ dàng cập nhật các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng.


2. Các chức năng chính của phần mềm

a. Quản lý hệ thống;

b. Bảng mã nghiệp vụ;

c. Chứng từ - Định khoản (Cập nhật hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh);

d. Sổ kế toán (Cung cấp đy đủ sổ kế toán theo quy định của chế độ kế toán)

e. Báo cáo tài chính (Cung cấp đy đ báo cáo theo quy định của chế độ kế toán)


3. Dịch vụ hỗ trợ người dùng 

Đơn vị sử dụng phần mềm được cung cấp dịch vụ hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ quá trình khai thác các chức năng của phần mềm.

4. Giá cả

a. Đơn vị lần đầu mua quyền sử dụng phần mềm: 9.000.000 VNĐ/Đơn vị;

b. Trường hợp mua quyền sử dụng sốợng lớn, VCSVietNam sẽ có chính sách phù hợp với quy mô đơn vị sử dụng.

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn v đã quan tâm sản phẩm dịch vụ của VCSVietNam

Tags: