Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)

Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)

Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính là phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước cấp trên theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

1. Phần mềm đáp ứng các quy định hiện hành.

a) Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên;

b) Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

c) Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

2. Chức năng chính của phần mềm

a) Tiếp nhận báo cáo

b) Phê duyệt báo cáo

c) Trả lại báo cáo

d) Tổng hợp và in báo cáo

3. Dịch vụ hỗ trợ người dùng.

Đơn vị sử dụng phần mềm được cung cấp dịch vụ hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ quá trình khai thác các chức năng của phần mềm.

4. Giá cả

a) Đơn vị lần đầu sử dụng phần mềm: 7.500.000 VNĐ/Cấp quyền sử dụng cho một đơn vị (Không sử dụng hạ tầng CNTT của VCSVietNam)

b) Trường hợp sử dụng hạ tầng CNTT của VCSVietNam để kết nối dữ liệu,giá dịch vụ sẽ căn cứ vào yêu cầu dịch vụ và quy mô đơn vị sử dụng.

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị đã quan tâm sản phẩm dịch vụ của VCSVietNam.