Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)

Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET)

Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET) là phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước cấp trên theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính. Phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, giao diện dễ sử dụng, với nhiều tính năng, tiện ích nổi trội, kết hợp hoàn hảo với phần mềm Kế toán Hành chính sự nhiệp (VCS ACS) hoặc với file exel dữ liệu báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, giúp các đơn vị kế toán cơ sở dễ dàng kết xuất báo cáo tài chính để gửi về đơn vị kế toán cấp trên tổng hợp một cách nhanh chóng, chính xác. Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính (VCS GFS.NET) có những đặc điểm nổi bật sau:


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

1. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về chế độ báo cáo tài chính, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp:

- Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên;

- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

2. Đáp ứng đầy đủ hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính, quyết toán và các báo cáo cần thiết khác phục vụ nhu cầu theo dõi và quản lý của đơn vị kế toán cấp trên theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC, Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Cho phép đơn vị kế toán cấp trên xem, in báo cáo chi tiết của các đơn vị kế toán cơ sở trực thuộc; thống kê nhanh tình hình nộp báo cáo của các đơn vị.

4. Tự động hóa toàn bộ quá trình tổng hợp báo cáo tài chính, mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng.

 Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị đã quan tâm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty!