Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.net

Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.net

Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự (PRM.net) đáp ứng nhu cầu cho công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng; đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng , Các tính năng trên Hệ thống đáp ứng đầy đủ quy định quản nhà nước về quản lý nhân sự trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

 • Theo dõi thông tin hồ sơ của nhân sự
 • Quản lý và theo dõi quá trình công tác của nhân sự tại đơn vị
 • Quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự
 • Cung cấp, tổng hợp đầy đủ và chi tiết thông tin về hồ sơ CBCCVC;
 • Hỗ trợ lập các báo cáo theo quy định của Bộ nội vụ về chế độ báo cáo thống kê cán bộ, công chức viên chức
 • Hỗ trợ lập các báo cáo thống kê khác phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức viên chức
 • Hỗ trợ lập báo cáo liên quan đến biến động lương và các khoản trích theo lương, lập dự toán, nhu cầu kinh phí thực hiện,….
 • Tổng hợp báo cáo trực tuyến lên cấp trên
 • Đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền trong quản lý thông tin nhân sự
 • Cập nhật và thông báo phiên bản và căn bản pháp luật mới
 • An toàn bảo mật dữ liệu cao.

Các đơn vị cơ quan, tổ chức sử dụng Hệ thống PRM.net được Công ty cung ứng các dịch vụ hướng dẫn, bảo trì và các dịch vụ khác kèm theo.

 Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị đã quan tâm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty!