Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.net

Hệ thống Quản lý nhân sự PRM.net

Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự (PRM.net) đáp ứng nhu cầu cho công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng; đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng , Các tính năng trên Hệ thống đáp ứng đầy đủ quy định quản nhà nước về quản lý nhân sự trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

1.     Tính năng nổi bật.

              a)       Theo dõi thông tin hồ sơ của nhân sự

b)       Quản lý và theo dõi quá trình công tác của nhân sự tại đơn vị

c)       Quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự

d)       Cung cấp, tổng hợp đầy đủ và chi tiết thông tin về hồ sơ CBCCVC;

e)       Hỗ trợ lập các báo cáo theo quy định của Bộ nội vụ về chế độ báo cáo thống kê cán bộ, công chức viên chức

f)        Hỗ trợ lập các báo cáo thống kê khác phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức viên chức

g)       Tổng hợp báo cáo trực tuyến lên cấp trên

h)       Đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền trong quản lý thông tin nhân sự

i)        An toàn bảo mật dữ liệu cao

2.     Chức năng chính của hệ thống

a)      Quản lý hệ thống

b)     Quản lý danh mục

c)      Quản lý hồ sơ

d)     Quản lý lương, các khoản trích theo lương

e)      Báo cáo thống kê

3.     Hiệu quả mang lại

a)      Thống nhất và tin học hóa quy trình quản lý hồ sơ CBCCVC trong tất các các đơn vị hành chính, sự nghiệp;

b)     Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT và chất lượng công tác quản lý CBCCVC;

c)      Quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự;

d)     Cung cấp, tổng hợp đầy đủ và chi tiết thông tin về hồ sơ CBCCVC;

e)      Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

4.     Dịch vụ hỗ trợ người dùng

 Đơn vị sử dụng phần mềm được cung cấp dịch vụ hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ quá trình khai thác các chức năng của phần mềm.

5. Giá cả

a) Đơn vị lần đầu sử dụng phần mềm:  8.000.000 VNĐ/Cấp quyền sử dụng cho một đơn vị (Không sử dụng hạ tầng CNTT của VCSVietNam)

b) Trường hợp sử dụng hạ tầng CNTT của VCSVietNam để kết nối dữ liệu, giá dịch vụ sẽ căn cứ vào yêu cầu dịch vụ và quy mô đơn vị sử dụng.

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị đã quan tâm sản phẩm dịch vụ của VCSVietNam.