Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET

Hệ thống Quản lý giáo dục VCS-EDUNET

Phần mềm Quản lý hoạt động giáo dục EDUNET là sản phẩm chuyên dụng cho công tác quản lý hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý cấp trên; được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật, tiên tiến, dễ sử dụng; đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng. Phần mềm tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và các quy định của Bộ Giáo dục về quy định đánh giá, xếp loại học sinh và công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Đăp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin cho công tác quản lý, giám sát thường xuyên của cơ quan nhà nước đối với các cơ sở giáo dục.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

Hệ thống Phần mềm Quản lý hoạt động giáo dục EDUNET, gồm 3 phân hệ chính:

1. Tạo lập trang thông tin điện tử trường học.

2. Quản lý hoạt động giáo dục, bao gồm:

- Quản lý cán bộ, giáo viên của trường.

- Quản lý cơ sở vật chất trường học.

- Quản lý học sinh (từ khâu tuyển sinh đến khi ra trường).

- Quản lý quá trình giáo dục.

- Tổng hợp kết quả học tập học kỳ và cả năm học, xếp loại học sinh.

- Thiết lập Học bạ (điện tử) về quá trình học tập, rèn luyện của học sinh để giúp giáo viện và phụ huynh theo dõi;

- Hỗ trợ thực hiện các hình thức liên lạc điện tử giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

3. Cung cấp trực tuyến các báo cáo cho cơ quan quản lý:

- Cung cấp các báo cáo định kỳ.

- Cung cấp các báo cáo thống kê giáo dục;

- Các báo cáo công khai về tình hình hoạt động của nhà trường theo quy định.

     Các đơn vị sử dụng Hệ thống quản lý hoạt động giáo dục EDUNET được Công ty cung ứng các dịch vụ hướng dẫn, bảo trì và các dịch vụ khác kèm theo, đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả, ổn định.

     Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, cơ sở giáo dục đã quan tâm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty!