HOME / 

ngân sách nhà nước
Chính sách tài khóa tạo động lực cho tăng trưởng

Chính sách tài khóa tạo động lực cho tăng trưởng

Trước bối cảnh nền kinh tế vừa nỗ lực khắc phục những tác động của dịch Covid-19, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, tha...

Xem chi tiết »
Quốc hội ban hành Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Quốc hội ban hành Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung t...

Xem chi tiết »
Một số điểm mới về xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018

Một số điểm mới về xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018

Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018 là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 71/2017/TT-BTC hướng dẫn x...

Xem chi tiết »
7 tháng đầu năm 2017: Nhiều khoản thu NSNN đạt khá so với dự toán

7 tháng đầu năm 2017: Nhiều khoản thu NSNN đạt khá so với dự toán

Trong tháng 7/2017, tổng thu NSNN ước đạt 98,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5 nghìn tỷ đồng so với tháng 6, lũy kế đến hết tháng 7, ...

Xem chi tiết »
Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt...

Xem chi tiết »
Quy định mới về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Quy định mới về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thay ...

Xem chi tiết »
Những điểm nổi bật của NĐ 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật Ngân sách nhà nước 2015

Những điểm nổi bật của NĐ 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật Ngân sách nhà nước 2015

Ngày 21/12/2016 Chính phủ đã ban hành NĐ số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Ngân sách nhà nước, tr...

Xem chi tiết »
Điểm mới trong công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước

Điểm mới trong công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước

Ngày 30/12/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 342/2016/TT – BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của ...

Xem chi tiết »
1 2 »