HOME /  / Nghiên cứu - trao đổi / 10 điểm đáng chú ý của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán?

10 điểm đáng chú ý của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán?

20/08/2015

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Với quan điểm không rà soát, sửa đổi toàn bộ nội dung của Luật, mà chỉ tập trung vào những vấn đề lớn thật sự cần thiết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán có một số điểm đáng chú ý sau:

 

STT

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Dự thảo

1

Nguyên tắc kế toán

Bổ sung thêm nguyên tắc giá trị hợp lý đối với một số loại tài sản có giá trị thường xuyên biến động theo giá thị trường và có cơ sở định giá

2

Hóa đơn bán hàng

Sửa đổi nội dung hóa đơn bán hàng nhằm đảm bảo tính đồng bộ của các quy định liên quan đến hóa đơn bán hàng

3

Chứng từ điện tử và lưu giữ sổ kế toán

Sửa đổi các nội dung liên quan đến việc lưu giữ  chứng từ điện tử và sổ sách kế toán phù hợp với điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán.

4

Tăng cường tính công khai, minh bạch đối với báo cáo tài chính

Bổ sung thêm quy định về việc thực hiện Luật chuyên ngành đối với báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính

5

Công tác kiểm tra kế toán

Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền,

Quy định cơ quan có thẩm quyền là Bộ Tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế, chủ sở hữu và đơn vị kế toán cấp trên.

6

Trách nhiệm của người đại diện pháp luật của đơn vị kế toán

Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của người đại diện pháp luật của đơn vị kế toán phải có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, quy định thuê người làm kế toán; bố trí người làm kế toán trưởng hoặc thuê người làm kế toán trưởng, đồng thời người đại diện pháp luật phải có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo về công tác kế toán và chịu trách nhiệm về những hậu quả do sai phạm mà mình gây ra.

7

Cung cấp dịch vụ kế toán

Bổ sung các điều kiện cụ thể để thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kế toán cùng các quy định về hồ sơ thủ tục cấp, đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán.

8

Tổ chức nghề nghiệp kế toán

Sửa đổi các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán, đảm bảo đồng nhất với Luật Kiểm toán độc lập

9

Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kế toán

Bổ sung nội dung quản lý hoạt động nghề nghiệp về kế toán.

10

Các hành vi bị cấm

Bổ sung thêm hành vi lập hai hoặc nhiều hệ thống sổ kế toán tài chính khác nhau và hành vi cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề kế toán.