HOME / 

Chính sách tài chính
Điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hiệu quả

Điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hiệu quả

Chiều ngày 27/12/2023, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023, kế...

Xem chi tiết »
Chính sách tài chính nâng cao năng suất lao động phục vụ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Chính sách tài chính nâng cao năng suất lao động phục vụ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Để góp phần tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và năng suất lao động nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển ...

Xem chi tiết »
1