HOME / 

NSNN
Điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hiệu quả

Điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hiệu quả

Chiều ngày 27/12/2023, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023, kế...

Xem chi tiết »
Giảm dự toán chi từ ngân sách ở một số đơn vị sự nghiệp công lập

Giảm dự toán chi từ ngân sách ở một số đơn vị sự nghiệp công lập

Đây một trong số những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 51/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự to...

Xem chi tiết »
Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Xem chi tiết »
1