HOME /  / Tìm hiểu chính sách / CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM CUNG ỨNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM CUNG ỨNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC.

02/12/2017

Phần mềm tin cậy cho người làm công tác kế toán các đơn vị Hành chính, sự nghiệp.

Ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC). Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại các đơn vị Hành chính, sự nghiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam đã bổ sung, nâng cấp phần mềm kế toán Hành chính, sự nghiệp VCS-ACS phù hợp với chế độ kế toán mới và sẵn sàng cung ứng cho các đơn vị Hành chính, sự nghiệp sử dụng.

Với việc ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có nhiều quy định mới về chứng từ kế toán; tài khoản và nguyên tắc hạch toán; sổ sách và báo cáo tài chính. Phần mềm kế toán Hành chính, sự nghiệp VCS-ACS đã đáp ứng đầy đủ các quy định mới này của Bộ Tài chính. Đồng thời, phần mềm cũng cập nhật đầy đủ Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước theo Thông tư 324/2016/TT-BTC và mẫu biểu giao dịch với Kho bạc theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Phần mềm kế toán Hành chính, sự nghiệp VCS-ACS được phát triển trên nền công nghệ hiện đại, được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và có nhiều tính năng mới hỗ trợ người dùng nên đã được các đơn vị Hành chính, sự nghiệp tin tưởng sử dụng trong thời gian qua. Cùng với phần mềm đã được nâng cấp phù hợp với Thông tư 107/2017/TT-BTC và bổ sung nhiều tính năng, tiện ích cho người sử dụng, Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam luôn đảm bảo dịch vụ hỗ trợ cho các cán bộ tài chính - kế toán chuyên nghiệp, hiệu quả.

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam tin tưởng sẽ đem lại sự hài lòng cho cán bộ tài chính - kế toán các đơn vị Hành chính, sự nghiệp khi sử dụng phiên bản mới của phần mềm phù hợp với Thông tư 107/TT-BTC.

(Chi tiết xem thêm tại đây)