HOME /  / Tìm hiểu chính sách / Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan

27/07/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính.

Ảnh minh họa: Tuệ Anh

     Cụ thể, tại Quyết định 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã công bố 31 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 114 TTHC sửa đổi thay thế, 75 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thuế và 1 TTHC trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

     Cũng trong ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1464/QĐ-BTC về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, 4 TTHC mới được ban hành, 15 TTHC sửa đổi, thay thế và 11 TTHC bị bãi bỏ.

     Quyết định 1464/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 2378/QĐ-BTC ngày 17/11/2017 và Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Mof.gov.vn