Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Tra cứu văn bản


Số hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Văn phòng Chính phủ 10/09/2020 15/11/2020
90/2020/NĐ-CP Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 13/08/2020 20/08/2020
84/2020/NĐ-CP Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục Chính phủ 17/07/2020 01/09/2020
62/2020/TT-BTC Thông tư 62/2020/TT-BTC hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 22/06/2020 06/08/2020
61/2020/QH14 Luật Đầu tư 2020 Quốc hội 17/06/2020 01/01/2021
59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp 2020 Quốc hội 17/06/2020 01/01/2021
62/2020/QH14 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 Quốc hội 17/06/2020
62/2020/NĐ-CP Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức Chính phủ 01/06/2020 20/07/2020
38/2020/TT-BTC Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước Bộ Tài chính 12/05/2020 26/06/2020
18/2020/TT-BTC Thông tư 18/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 31/03/2020 15/05/2020