Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Bộ Tài chính hướng dẫn cắt giảm kinh phí và tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP.
Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

  • 25/12/2020

Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Nâng cao chất lượng của Báo cáo tài chính nhà nước

Nâng cao chất lượng của Báo cáo tài chính nhà nước

  • 19/12/2020

Sáng 4/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Tổng kết công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên...

Các nguyên tắc trong việc lập báo cáo tài chính tổng hợp

Các nguyên tắc trong việc lập báo cáo tài chính tổng hợp

  • 09/12/2020

Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt ...

Các nguyên tắc quản lý hạch toán vốn ODA, vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước

Các nguyên tắc quản lý hạch toán vốn ODA, vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước

  • 09/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/20...

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

  • 09/12/2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toá...

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

  • 08/08/2020

Ngày 22/06/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toá...