Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

  • 08/08/2020

Ngày 22/06/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toá...

Quy định mới về mẫu biểu chứng từ và lập chứng từ chi qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC

Quy định mới về mẫu biểu chứng từ và lập chứng từ chi qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC

  • 09/05/2020

Giới thiệu một số quy định mới của Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài ...

Quy định về đối chiếu, xác nhận số dư các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

Quy định về đối chiếu, xác nhận số dư các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

  • 09/05/2020

Quy định của Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài chính về đối chiếu, xá...

Quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

Quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

  • 09/05/2020

Quy định của Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài chính về sử dụng tài k...

Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

  • 09/05/2020

Bài viết này giới thiệu một số nội dung cần lưu ý tại các Thông tư số 18/2020/TT-BTC, số 19/2020/TT...

Tổng quan điểm mới Thông tư số 70/2019/TT-BTC về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Tổng quan điểm mới Thông tư số 70/2019/TT-BTC về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

  • 09/05/2020

Ngày 03/10/2019 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách...

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  • 09/05/2020

Ngày 20/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính th...