Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Hướng dẫn mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Hướng dẫn mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

  • 26/04/2022

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2127/BTC-QLCS gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn về tiêu chuẩn...

Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021
Chiến lược tài chính đến năm 2030: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thiết lập nền tảng tài chính số
Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

  • 17/02/2022

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 28, khoản 2 Điều 33 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày ...

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

  • 17/02/2022

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết to...

Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

  • 14/02/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng ...

Sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công như thế nào?

Sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công như thế nào?

  • 14/02/2022

Thông tư số 108/2021/TT-BTC được ban hành đã quy định cụ thể nhiều nội dung mới liên quan đến quản ...