Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Bộ Tài chính đôn đốc phân bổ, nhập dự toán vốn đầu tư công năm 2023

Bộ Tài chính đôn đốc phân bổ, nhập dự toán vốn đầu tư công năm 2023

  • 28/01/2023

Bộ Tài chính vừa có công văn số 03/BTC - ĐT ngày 03/1/2023 gửi các bộ, cơ quan trung ương, địa phươ...

Hướng dẫn mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

  • 06/12/2022

Ngày 16/09/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về c...

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan

  • 06/12/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế,...

Sửa Luật Giá để ngăn chặn, xử lý các sai phạm trong hoạt động thẩm định giá

Sửa Luật Giá để ngăn chặn, xử lý các sai phạm trong hoạt động thẩm định giá

  • 06/12/2022

Sáng 15/7, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo l...

Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

  • 06/12/2022

Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công hiện đã tổng hợp được thông tin về tài sản công của 5...

Gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

  • 13/07/2022

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 sau 5 năm triển khai đã được các Bộ ngành, địa phương t...

Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

  • 13/07/2022

Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.