Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm Quản lý tài sản ATS.NET

Phần mềm Quản lý tài sản ATS.NET

Hệ thống phần mềm quản lý tài sản (ATS.NET) đáp ứng nhu cầu cho công tác quản lý tài sản tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; được phát triển đáp ứng nhu cầu triển khai trên diện rộng, dễ sử dụng; Hệ thống đáp ứng quy định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hệ thống là công cụ có hiệu quả trong việc cập nhật tình hình tài sản, giám sát quản lý sử dụng tài sản tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

- Quản lý cập nhật tình hình tăng tài sản;

- Theo dõi, cập nhật thông tin về xử lý tài sản;

- Hỗ trợ tính hao mòn, tính khấu hao tài sản cố định;

- Hỗ trợ lập các loại báo cáo về tài sản theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

- Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình quản lý, sử dụng tài sản trong nội bộ đơn vị;

- Tổng hợp báo cáo trực tuyến dữ liệu về tài sản cho cấp trên;

- Đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền trong quản lý thông tin về tài sản.

     Các đơn vị HCSN, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý tài sản ATS.net được Công ty cung ứng các dịch vụ hướng dẫn, bảo trì và các dịch vụ khác kèm theo, đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả, ổn định.

     Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị đã quan tâm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty!