Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Bộ Tài chính triển khai thực hiện giảm thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

  • 13/07/2022

Ngày 10/7, Bộ Tài chính đã có 2 văn bản liên tiếp gửi các đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 của UBTVQH giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Ảnh: Hoàng Tuấn 

     Khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật kê khai thuế BVMT theo Nghị quyết 20

     Tại Công văn số 6622/BTC-CST gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính cho biết, ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2022 (thay thế Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 và Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15, Bộ Tài chính yêu cầu:

     Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15; chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế BVMT theo mức thuế quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 để người nộp thuế kê khai thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thuận lợi, đúng quy định.

     Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biển đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 kể từ ngày 11/7/2022.

     Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết.

     Tăng cường công tác phối hợp triển khai thuế BVMT

     Tại văn bản số 6624/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn,

Bộ Tài chính cho rằng, việc giảm thuế BVMT đối vsơi xăng dầu sẽ tác động làm giảm chi phía cấu thành trogn giá bán xăng dầu, qua đó góp phần hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển KT_XH, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh hiện nay. Do đó, để đảm bảo đồng bộ khi triển khai Nghị quyết Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo, giám sát các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu triển khai việc thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu tương ứng với giảm thuế bảo vệ môi trường, bao gồm các mặt hàng không điều hành qua giá cơ sở. 

Ngay sau khi Nghị quyết 22 có hiệu lực thi hành, tại kỳ điều hành giá ngày 11/7, giá các mặt hàng xăng dầu đã giảm mạnh. Cụ thể xăng giảm 3.090 - 3.110 đồng/lít, còn các mặt hàng dầu cũng hạ 800-3.020 đồng/lít/kg. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 3.110 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 3.090 đồng/lít; Dầu Diesel giảm 3.020 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.010 đồng, dầu mazut giảm 800 đồng/kg.

Nguồn: Mof.gov.vn