Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Nâng cao chất lượng của Báo cáo tài chính nhà nước

  • 19/12/2020

Sáng 4/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Tổng kết công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên và một số giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước những năm tiếp theo”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tham dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến bao gồm điểm cầu chính tổ chức tại Hội trường cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN), 32 Cát Linh, Hà Nội và 63 điểm cầu tại trụ sở KBNN các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, công tác lập báo cáo tài chính nhà nước là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, với phạm vi thông tin rộng, nghiệp vụ phức tạp, trong khi thời gian chuẩn bị không nhiều, nguồn lực còn hạn chế. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ của UBND các tỉnh, thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổng cục kinh tế Liên bang Thụy sỹ (SECO), Bộ ngân khố và Đại sứ quán Hoa Kỳ… thông qua hoạt động hỗ trợ các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm về Báo cáo tài chính Chính phủ và các chuyên gia trong nước am hiểu lĩnh vực kế toán nhà nước,.. Bộ Tài chính đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 kịp thời hạn, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội vào kỳ họp thứ XIV phù hợp quy định của Luật Kế toán năm 2015.

image

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Báo cáo tài chính nhà nước giúp cho Chính phủ, công chúng nhìn nhận bức tranh tài chính nhà nước một cách tổng thể. Ngoài ra, Báo cáo còn cho thấy hoạt động của các đơn vị ngoài ngân sách, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, thu- chi của các đơn vị tài chính đặc thù ngoài ngân sách, công nợ của quốc gia, công nợ của các chủ thể liên quan đến tài chính… Các cơ quan của Chính phủ đã khai thác Báo cáo tài chính nhà nước 2018 để phục vụ quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm (2021 - 2025) để báo cáo Quốc hội, phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược tài chính 10 năm (2021- 2030)… “Báo cáo tài chính nhà nước cũng đóng góp vào công tác đều hành nền tài chính quốc gia”,Thứ trưởng chia sẻ.

Tại Hội thảo, lãnh đạo KBNN đã tổng kết công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc KBNN cho biết, để triển khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, KBNN đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai xây dựng Hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước, kịp thời đưa vào vận hành hệ thống từ tháng 7/2019; kịp thời hỗ trợ đắc lực cho việc gửi báo cáo của các đơn vị cũng như công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên năm 2018.

image

Toàn cảnh Hội thảo

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, KBNN cũng nhận thấy báo cáo này còn một số vướng mắc, tồn tại, hành chế như: chưa phản ánh đầy đủ giá trị của một số tài sản bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng, đất đai, di sản…; số liệu nợ chính quyền địa phương tại thời điểm lập báo cáo tài chính nhà nước (tháng 6) có thể có chênh lệch so với số liệu nợ địa phương tại thời điểm hội đồng nhân dân thông qua quyết toán ngân sách địa phương (thời điểm tháng 11-12); chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 còn hạn chế, báo cáo cung cấp thông tin tài chính do các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác trong khi việc lập các báo cáo này cũng mới được các đơn vị thực hiện năm đầu tiên, còn nhiều bỡ ngõ nên khó tránh khỏi sai sót….

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý của Báo cáo tài chính nhà nước theo hướng hoàn thiện các mẫu biểu Báo cáo tài chính nhà nước tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP; sửa đổi bổ sung quy định về đối tượng và trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính về tài sản kết cấu hạ tầng, nợ chính quyền địa phương tại Thông tư số 133/2018/TT-BTC; sửa đổi, bổ sung các chế độ kế toán nhà nước để đảm bảo hướng dẫn đầy đủ cho đơn vị thực hiện và cung cấp các thông tin tài chính cần thiết phục vụ tổng hợp Báo cáo tài chính nhà nước đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo.

image

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc KBNN

Bà Thủy cho biết thêm, để nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước trong thời gian tới, KBNN sẽ đẩy nhanh tiến độ rà soát, cập nhật số liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, nước sạch nông thôn tại các địa phương để tổng hợp vào Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019.

KBNN cũng sẽ nâng cấp Hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước theo hướng kết nối/giao diện với hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước, kết nối với mạng lưới của Chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu tài chính nhà nước tập trung để cung cấp số liệu tài chính nhà nước nhanh chóng, chính xác.

Hội thảo cũng đã lắng nghe bài tham luận của của các bộ, ngành và tham luận đến từ đại diện KBNN địa phương.

Với kết quả thảo luận tại Hội thảo, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, tổng hợp và tiếp tục nghiên cứu, phân tích kỹ hơn các ý kiến được nêu ra, xác định các giải pháp phù hợp, có tính chất căn cơ để xử lý những tồn tại, vướng mắc và từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng của Báo cáo tài chính nhà nước trong những năm tiếp theo. Trong đó, KBNN đã và đang phối hợp chặt chẽ với ngành tài chính, khẩn trương triển khai công tác lập báo cáo tài chính nhà nước. Đây có thể được xem là nền móng quan trọng, làm tiền đề cho các giai đoạn hoàn thiện tiếp theo, góp phần tiến đến một nền tài chính nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế.

-Nguồn Mof.gov.vn-