HOME / 

Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô công
Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; ...

Xem chi tiết »
1