HOME / 

Thuế tối thiểu toàn cầu
Quốc hội ban hành Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Quốc hội ban hành Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung t...

Xem chi tiết »
1