HOME / 

Luật thuế TNDN
Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã dự thảo dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và đang gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi...

Xem chi tiết »
Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã dự thảo dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và đang gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi...

Xem chi tiết »

"Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả"

Đây là một trong những mục tiêu khi xây dựng Luật sửa đổi bổ sung các Luật thuế được Bộ Tài chính nêu tại buổi họp báo chuyên đề ...

Xem chi tiết »
Dự thảo luật sửa đổi luật thuế TNDN, nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Dự thảo luật sửa đổi luật thuế TNDN, nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Ngày 18/08/2017 Bộ Tài chính ban hành Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doan...

Xem chi tiết »
1