HOME / 

Chương trình mục tiêu quốc gia
Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng nay (16/1), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của...

Xem chi tiết »
1