HOME / 

Chính sách thuế
Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã dự thảo dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và đang gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi...

Xem chi tiết »
Quốc hội ban hành Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Quốc hội ban hành Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung t...

Xem chi tiết »
Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Trước những vướng mắc của Trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng về chính sách thuế, ngày 21/7/2017, Cục thuế TP....

Xem chi tiết »
1