HOME / 

Chính sách hết hiệu lực
Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ nhiều Thông tư trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ nhiều Thông tư trong lĩnh vực tài chính

Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản số 10355/BTC-ĐT gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố ...

Xem chi tiết »
1