HOME / 

 • DANH MỤC
  Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

  Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý t...

  Xem chi tiết »
  Giảm dự toán chi từ ngân sách ở một số đơn vị sự nghiệp công lập

  Giảm dự toán chi từ ngân sách ở một số đơn vị sự nghiệp công lập

  Đây một trong số những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 51/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự to...

  Xem chi tiết »
  Hướng dẫn mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

  Hướng dẫn mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

  Ngày 16/09/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn...

  Xem chi tiết »
  Hướng dẫn mới về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Hướng dẫn mới về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Thông tư 76/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn m...

  Xem chi tiết »
  Một số điểm mới về chế độ phụ cấp với cán bộ công đoàn các cấp năm 2023

  Một số điểm mới về chế độ phụ cấp với cán bộ công đoàn các cấp năm 2023

  Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với ...

  Xem chi tiết »
  Mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  Mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  Ngày 02/08/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ- TTg về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả...

  Xem chi tiết »
  Mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  Mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là một trong sáu Chương trình chuyên đ...

  Xem chi tiết »
  1 2  . . .  31 »