HOME / Sản phẩm - Dịch vụ / Phần mềm kế toán tài chính / Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ kế toán Hành chính sự nghiệpgiúp các cán bộ tài chính – kế toán tiếp cận và áp dụng chế độ kế toán mới, cũng như đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu suất trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại mỗi đơn vị

Tư vấn Dùng thử Đặt mua

- Phần  mềm kế toán Hành chính  sự nghiệp VCS- ACS Đáp ng đy đ các quy định của chế độ kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC,  đồng thời vẫn kế thừa tính ưu việt, tiện ích của Phần mềm kế toán HCSN VCS-ACS vốn đã được khách hàng trên cả nước yêu thích và tin dùng.

- Với phần mềm dễ sử dụng, nhiều tiện ích và dịch vụ hỗ trợ, bảo trì trách nhiệm, chuyên nghiệp, Công ty tin tưởng phần mềm sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ tài chính- kế toán trong việc tiếp cận và áp dụng chế độ kế toán mới cũng như đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu suất trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại các đơn vị HCSN.